ekologiskt

(posts tagged)

Köp ekologiskt kaffe

Sverige är ett av de länder i världen där flest människor i förhållande till befolkningsmängden dricker kaffe. 80% av alla svenskar, drygt sex miljoner, njuter av denna dryck. Tyvärr är det bara 1 kopp av 25 som är ekologiskt. Det är för lite! Det är alldeles för dåligt! Här ska jag berätta varför du ska dricka ekologiskt kaffe.

Ekologiskt kaffe odlas i sin naturliga växtmiljö. Detta ha många fördelar. Temperaturen och luftfuktigheten är perfekt för kaffeträdet och då minskar också skadeinsekterna. Därför behövs inget bekämpningsmedel, vilket inte heller används. Löv från alla andra träd som växer i området förmultnar när de faller ner och ger kaffeträdet rätt näringsämnen.

Den biologiska mångfalden ökar eftersom mängder av djur kan leva i dessa områden på grund av alla olika slags växter och träd. Alla dessa olika träd hjälper också kaffeplantan genom att skydda den. Markägaren får också frukt, bränsle och virke i dessa områden.

På ett ton kaffebönor kommer det med 4-5 ton fruktkött som tas bort innan rostningen. I ekologiska odlingar används detta på ett perfekt sätt när man använder det som gödselmedel till odling av nytt kaffe.

Köp ekologiskt kaffe